Home

Asociaţia Psihologilor din România (APR) este cea mai veche şi cea mai complexă organizaţie profesională a psihologilor din România, având rolul de a stimula psihologia ca ştiinţă şi de a asigura legătura bidirecţională cu practica psihologică, în scopul evoluţiei ştiinţei psihologice şi profesiei de psiholog (cu toate specializările sale).

Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul minţii şi comportamentului uman, fundamentând o practică psihologică diversă, subsumată unor domenii generale: (1) clinic (acoperind aspectele de sănătate şi boală); (2) muncii-organizaţional şi (3) educaţional-şcolar. Dincolo de aceste domenii generale, există domenii academice (ex. psihologia dezvoltării) şi/sau profesionale (ex. psihoterapie) de specialitate (vezi pentru exemplificare lista Diviziilor American Psychological Association). Psihologia este o ştiinţă/profesie fundamentală pentru buna funcţionare a societăţilor umane, dovadă fiind prestigiul social de care se bucură şi caracterul elitist al programelor de studiu/formare în psihologie din toată lumea.

Din anul 2005, partea legată de profesia de psiholog – pentru psihologii cu drept de liberă practică – este derulată de Colegiului Psihologilor din România (CPR), APR fiind organizaţia care, prin legea de înfiinţare a CPR (Legea 213/2004), a stat la baza apariţiei colegiului.

Mesajul Preşedintelui APR:

  • Să onorăm Tradiţia şi să reconstruim Excelenţa Şcolii româneşti de psihologie

Asociaţia Psihologilor din România (APR) este cea mai veche organizaţie profesională a psihologilor din România.

Înfiinţată în anul 1964, APR a continuat prin membrii săi fondatori de atunci tradiţia academică precomunistă (Societatea de Psihologie – înfiinţată de Florian Ştefănescu-Goangă în 1931 şi Societatea de Cercetări Psihologice – înfiinţată de Constantin Rădulescu-Motru în 1934), a asigurat supravieţuirea psihologiei în anii de restrişte din perioada comunistă şi a stimulat/garantat dezvoltarea psihologiei ca ştiinţă şi profesie după Revoluţia Anticomunistă din 1989.

În timp ce Colegiul Psihologilor din România (CPR) este focalizat pe profesia de psiholog (pentru psihologii cu drept de liberă practică), APR trebuie să asigure inputul ştiinţific constant – ex. prin ghiduri metodologice şi de bune practici – pentru ca această profesie să nu rămână una revolută. Vă rog să vă imaginaţi cum ar arăta astăzi medicina, dacă din secolul XIX aceasta nu ar fi beneficiat şi asimilat rapid noile cercetări ştiinţifice, ci s-ar fi bazat doar pe dezvoltările derivate din empirismul practic transformate în reglementări ale profesiei. Probabil că diferenţele faţă de tămăduitori, pseudoştiinţă şi nonştiinţă ar fi fost greu decelabile.

Motto-ul mandatului meu de preşedinte al APR (2017-2021) este Tradiţie şi Excelenţă. De aceea dragi colegi, vă invit astăzi, când, pe lângă nevoile de dezvoltare şi de schimbare, inerente oricărei ştiinţe/profesii, ne confruntăm şi cu obstacole interne şi externe ştiinţei şi profesiei noastre, ca împreună să onorăm Tradiţia şi să reconstruim Excelenţa Şcolii româneşti de psihologie, pentru a recâştiga şi întări prestigiul psihologiei în România, în beneficiul ştiinţei/profesiei noastre şi al societăţii româneşti!

Prof. univ. dr. psih. Daniel David