Asociaţia de Psihologie şi Siguranţă Rutieră PsihoTrafiq

 

www.psihotrafiq.ro

preşedinte: Mihaela Rus

Asociația de Psihologie și Siguranță Rutieră PSIHOTRAFIQ, acreditata ca furnizor de formare profesionala de către Colegiul Psihologilor din Romania, înființată in anul 2015 are ca si scop principal promovarea atitudinilor responsabile in trafic prin derularea unor parteneriate cu instituțiile implicate in asigurarea siguranței traficului si derularea unor campanii naționale de responsabilizare sociala a participanților la trafic. Până în prezent Asociația de Psihologie și Siguranță Rutieră PSIHOTRAFIQ a derulat mai multe campanii naționale de responsabilizare sociala, având peste 75000 de vizualizări în presa locală și națională. Printre obiectivele asociației se regăsesc: susținerea unor cursuri de formare, workshop-uri de formare profesională pentru psihologi; înaintarea unor propuneri legislative către Ministerul Transporturilor privind implicarea psihologilor in siguranța traficului, încheierea și derularea unor parteneriate cu diferite instituții naționale și internaționale în domeniul siguranței traficului.


 

Prof. univ. dr. Mihaela Rus, președinte al Asociației PsihoTrafiQ, absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației, Specializarea Psihologie, din cadrul Universității “Babeș Bolyai”, Cluj Napoca. În anul 2009, aceeași Universitate îi acordă titlul științific de doctor în psihologie, domeniul Psihologia muncii, industrială și organizațională, conferențiar universitar la Universitatea Ovidius din Constanta, autoare a unor cărți de specialitate și autor a peste 60 de studii și articole, publicate atât în țară cât și în străinătate. Este psiholog principal cu drept de supervizare în specializările psihologia muncii, organizațională și servicii, psihologia transporturilor, conferit de Colegiul Psihologilor din România și a susținut numeroase workshop-uri de formare profesională în cadrul conferințelor naționale și internațional de psihologie, cu peste 19 ani de expertiză în domeniul psihologiei transporturilor și psihologiei muncii, expert in grupurile de lucru din cadrul Ministerului Transporturilor.
Date contact: psiholog_m@yahoo.com, tel 0740906986

Leave a Reply