Asociația de Psihologie Industrială și Organizaţională (APIO)

preşedinte: Ticu Constantin
Asociația de Psihologie Industrială și Organizaţională (APIO) reunește psihologi și alți specialiști activi în domeniul psihologiei muncii, industriale și organizaționale și în cel al resurselor umane. Misiunea sa principală este de a contribui la dezvoltarea cunoştinţelor și practicii științifice din domeniul psihologiei organizaționale și a resurselor umane, prin activităţi legate de cercetarea științifică, diseminarea cunoașterii științifice, formarea profesională și optimizarea procedurilor practice implementate în organizațiile din Romania.
APIO este dedicată dezvoltării și păstrării unei comunități profesionale active în schimbul de idei și în asistență reciprocă și, prin diverse modalități, oferă membrilor săi sprijinul necesar ca aceștia să își atingă excelenta în activităţile academice și profesionale. Printre cele mai importante inițiative APIO putem aminti: lucrările Conferinței Naționale de Psihologie Industrial – OrganizaţionalăPremiile și Bursa „Horia Pitariu; numerele Revistei Psihologia Resurselor UmaneCursurile de formare online Ghidurile de bune practici sau Proiectele APIO promovate pe site-ul APIO în secțiunea RESURSE etc.

Leave a Reply