Cognosis – Federația Asociațiilor Studenților la Psihologie și Științele Educației din România

http://cognosisite.wixsite.com/cognosis

Reprezentant: Ștefan Basil

Cognosis reprezintă Federaţia Asociaţiilor Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din România.

Scopul Cognosis este acela de a promova iniţiativele asociaţiilor studenţilor la Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Suntem singura organizaţie reprezentativă la nivel naţional din acest domeniu, iar pe viitor ne propunem să reprezentăm toate organizaţiile studenţeşti din domeniul socio-uman.

Viziunea Cognosis este aceea de a acoperi nevoile de dezvoltare personală și profesională ale tuturor studenților la Psihologie și Științele Educației din România.

În acest context, misiunea Cognosis este de a crea cadrul necesar pentru o dezvoltare completă, multilaterală, dar şi calitativă.

Federaţia îndeplineşte astfel două roluri: cel de platformă pentru asociațiile membre, unde sunt promovate iniţiativele acestora, este facilitată comunicarea, schimbul de experienţă şi cultură dintre asociații; și rolul de a oferi studenților de profil, proiecte care să reprezinte adevărate experiențe de învățare și dezvoltare.

În ambele roluri, Cognosis crede și promovează valori ca prietenia, unitatea și profesionalismul.

Cognosis este membru cu drepturi depline al EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Associations), membru colaborator al A.N.O.S.R (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România), dar și colaborator Colegiul Psihologilor din România.