Smart Psi – Asociația pentru Dezvoltarea Psihologiei

https://smartpsi.ro

Președinte: Suhăianu Iuliana

Asociatia pentru dezvoltarea psihologiei – SMART PSI isi propune ca scop desfasurarea activitatilor psihologice de cercetare –dezvoltare precum si activitati de formare, training-uri, consiliere, psihoterapie, precum si orice alta activitate in conditiile legii; cooptarea de membri aderenti, precum si atragerea unor parteneriate publice sau private in domeniu, cu sau fara finantare, pentru realizarea obiectivelor sale.

Pentru atingerea scopului, asociatia organizeaza cursuri de formare profesionala, organizeaza conferinte, simpozioane, alte manifestari cu caracter stiintific si profesional in domeniu, elaborareaza si implementeaza proiecte de dezvoltare in domeniu, aplicatii practice, asigura editarea, publicarea si distribuirea de lucrari in domeniu, elaboreaza articole si infiinteaza publicatii de specialitate, elaboreaza proiecte cu sau fara finantare in vederea promovarii psihologiei aplicate, a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica in domeniu.

Asociația de Psihofarmacoterapie și Ştiințe Cognitive

https://apftsc.wordpress.com

Președinte: Barbara Crăciun

Asociaţia de Psihofarmacoterapie şi Ştiinţe Cognitive (APSC) îşi propune ca scop desfăşurarea activităţilor psihologice şi psihofarmacoterapeutice într-un cadru care se află în conexiune directă cu activitatea de cercetare specifică domeniilor: psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie; psihofarmacologie şi psihiatrie biologică; psihooncologie şi aria afecţiunilor somatice (boli ale sistemului cardiovascular, afecţiuni endocrinologice, boli ale sistemului gastro-intestinal, afecţiuni dermatologice şi dermato-oncologice, boli reumatice etc.

Asociaţia de Psihofarmacoterapie şi Ştiinţe Cognitive urmăreşte îmbunătăţirea asistenţei specifice interdisciplinare în aria tulburărilor afective, anxioase, somatoforme ş.a., în consecinţele psihopatologice ale acestor afecţiuni prin utilizarea protocoalelor de specialitate, standardizate. Un alt obiectiv declarat este reprezentat de studiul dimensiunii sociale şi comunitare în cadrul conceptului de psihofarmacoterapie prin combaterea stigmei şi diminuarea poverii bolii pentru familie, comunitate şi societate.

Activitatea asociaţiei susţine şi promovează educaţia medicală şi psihologică continuă în abordarea domeniilor interdisciplinare, precum cel al psihofarmacologiei asociat cu intervenţiile cognitiv-comportamentale.

Ghidul APR si CPR privind protectia datelor personale (GDPR)

Stimați psihologi,

În data de 25 mai 2018 intră în vigoare, la nivelul întregii Uniuni Europene, noile norme ale Regulamentului General Pentru Protecția Datelor Personale (GDPR) EU 2016/679.

Deoarece majoritatea, dacă nu chiar întreaga noastră comunitate, prelucrează datele personale ale clienților, fie numai prin înregistrarea unor date personale în fișa de anamneză ori prin aplicarea unor probe psihologice, Colegiul Psihologilor din Româniaîmpreună cu Asociația Psihologilor din Romania au demarat un proiect cu scopul de a informa psihologii despre modul în care noul regulament va afecta activitatea noastră a tuturor, de a oferi servicii de psihologie.

În cadrul acestui proiect am încercat să răspundem la câteva întrebări practice pentru psihologi, mai exact cum afectează prevederile acestui regulament pe psihologi în relația cu: (a) clienții lorpersoane fizice, beneficiarii direcți ai serviciilor de psihologie; (b) clienții lor – persoane juridice, beneficiarii contractuali, cei care pot solicita cabinetelor să presteze anumită activități de psihologie; (c) partenerii comerciali– cum ar fi furnizorii de teste psihologice, băncile cu care lucrează etc.; (d)proprii angajați, dacă este cazul; (e) autoritatea publică de monitorizare și supraveghere.

Dintre modificările obligatorii survenite odată cu intrarea în vigoare a GDPR am ales să prezentăm în acest sumar sintetic zece măsuri obligatorii de avut în vedere:

 1. să cunoască situațiile în care trebuie să se supună regulilor privind prelucrarea datelor personale(din analiza noastră, aproape în toate cazurile, fiind anumite situații excepționale în care acestea nu se impun) și care sunt temeiurilor legale pentru a face asemenea prelucrări;.
 2. cerința ca psihologul să-și modifice semnificativ formularul de informare și consimțiredat clientului – persoană fizică, în conformitate cu prevederile GDPR; aceasta poate presupune, implicit, mici modificări și în contractul de prestări servicii dintre părți;
 3. cerința ca psihologul să solicite modificarea unor clauze contractuale în relația cu clienții lor – persoane juridice, modificările fiind menite să asigure o prelucrare a datelor onestă; printre aceste modificări se regăsește responsabilitatea persoanei juridice de a informa și obține consimțământul persoanelor pentru care plătește serviciile psihologice;
 4. cerința ca psihologul să obțină modificarea unor clauze contractuale în relația cu partenerii săi comerciali(de exemplu, furnizorii de teste);
 5. cerința ca psihologul să introducă anumite modificări în contractul individual de muncă al angajaților săi,în același scop al protecției datelor colectate;
 6. cerința ca psihologul să țină evidența operațiunilor de prelucrare a datelorpersonale efectuate în cabinetul său;
 7. cerința ca psihologul să cunoască noile drepturi ale clienților săiprivind protecția datelor personale și să instituie mecanisme interne prin care să asigure asemenea drepturi și să răspundă la eventualele solicitărivenite din partea clienților săi;
 8. cerința ca psihologul să cunoască în ce condiții poate împuternici un partener comercial(de exemplu, furnizor de teste cu cotare online), pentru a prelucra date personale ale clienților săi;
 9. cerința ca psihologul să cunoască cum trebuie să procedeze atunci când apar încălcări în prelucrarea datelorcu caracter personal;
 10. cerința ca psihologul să analizeze situația cabinetului său și să decidădacă are nevoie să desemneze un responsabil cu protecția datelorpersonale (ca angajat sau ca serviciu externalizat);

Pentru a veni în sprijinul Dvs., Colegiul Psihologilor din România și Asociația Psihologilor din România vă oferă un kit cu documente menit să clarifice toate aceste modificări ce apar odată cu intrarea în vigoare a GDPR. De exemplu, în cadrul acestui kit veți găsi un model general privind formularul de informare și consimțire pe care l-ați putea aplica în relație cu clienții Dvs. De asemenea, veți regăsi recomandări privind registrul de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care va trebui să-l introduceți.

Important de reținut

Informațiile incluse în prezentul kit au caracter informativ și se bazează pe legislația în vigoare la momentul întocmirii kitului. Toate aspectele dezbătute sunt simple recomandări și nu reprezintă o opinie juridică individualizată.

Kitul pus la dispoziție de Colegiul Psihologilor din România împreună cu Asociația Psihologilor din România este structurat în două secțiuni:

 • un ghid pentru psihologi, ca document de referință generală ce are rolul de a sublinia principiile GDPR;
 • instrumente de lucru pentru psihologi (ex. formulare de informare și consimțire).

Vă mulțumim că sunteți alături de noi și sperăm că aceste informații vă vor fi utile! 

Președinte, Colegiul Psihologilor din România        

Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu

Președinte, Asociația Psihologilor din România

Prof.univ.dr. Daniel David

Opisul cu structura și conținuturile kitului

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ GENERALĂ

1.ghid_GDPR_colegiul_psihologilor23052018.docx Ghid cu informații generale despre GDPR și exemple de cum se aplică în cazul psihologilor.
2.todo_psihologi.pdf Acțiuni ale psihologilor din punct de vedere GDPR.
3.psiholog_persoana_imputernicita.pdf Infografic ce reprezintă obligativitatea companiei de a obține consimțământul clientului care se dorește a fi trimis la evaluare / testare. De asemenea reprezintă obligativitatea psihologului de a completa contractul pe care îl are cu compania cu clauze care să oblige compania să obțină acest consimțământ.
4.psiholog_operator_date_cu_caracter_personal.pdf Infografic ce reprezintă obligativitatea psihologului de a obține consimțământul clientului care sosește în cabine pentru evaluare / testare.

INSTRUMENTE DE LUCRU

1.model_general_consimtamant.docx Recomandare de formular de informare și consimțământ cu explicații. Din acest model general pot fi particularizate formulare specifice pentru nevoile Dvs.
2.companie_formular_consimtire_psiholog_testare_offline prelucrari offline si online_18_ani.docx Formular particularizat pentru beneficiari de servicii de psihologie în baza unui contract cu o persoană juridică (ex. companie, policlinică de medicina muncii etc.) cu date personale prelucrate atât offline, cât și online.
3.companie_formular_consimtire_psiholog_testare_offline prelucrari_offlineonly_18_ani.docx Formular particularizat pentru beneficiari de servicii de psihologie în baza unui contract cu o persoană juridică (ex. companie, policlinică de medicina muncii etc.) cu date personale prelucrate doar offline.
4.formular_consimtire_psiholog_testare_offline prelucrări offline si online_18_ani.docx Formular particularizat pentru beneficiari direcți de servicii de psihologie (contract cu persoane fizice), cu date personale prelucrate atât offline, cât și online.
5.formular_consimtire_psiholog_testare_offline prelucrari_offlineonly_18_ani.docx Formular particularizat pentru beneficiari direcți de servicii de psihologie (contract cu persoane fizice), cu date personale prelucrate doar offline.
6.companie_formular_consimtire_psiholog_testare_offline prelucrari offline si online_18_ani_minor.docx Formular particularizat pentru beneficiari minori de servicii de psihologie (contract cu persoane fizice), cu date personale prelucrate, atât online, cât și offline.
7.recomandari_registru_de_prelucrare.docx Recomandări privind completarea registrului de prelucrare a datelor cu caracter personal.
8.recomandari_contracte_angajați.docx Recomandări privind completarea contractului individual de muncă în cazul prelucrării de date cu caracter personal.
9.recomandari_contract_psiholog_persoana_imputernicita.docx Recomandări privind completarea contractului dintre psiholog și companii în cazul în care acesta este persoană împuternicită.

Materialele pot fi consultate și pe pagina dedicată de pe site-ul CPR.

COMUNICAT APR – Și APR se reîntoarce acasă! Recomandări pentru psihologi

Așa cum s-a anunțat, duminică 6 mai 2018, Colegiul Psihologilor din România (CPR) își reia activitatea în sediul propriu.

Dincolo de bucuria psihologilor din România pentru reintrarea treptată în normalitate a activității CPR, bucuria este cu atât mai mare pentru Asociația Psihologilor din România (APR), întrucât cu această ocazie și APR se întoarce acasă!

După constituirea și mutarea CPR în spațiul din Stoian Militaru, APR a avut propria locație în acest spațiu, locație însă pierdută sau mai degrabă eliminată în perioada mai tulbure a CPR. Reluarea vechii locații, cu susținerea CPR, va permite APR să fie și mai prezentă în viața psihologilor, în colaborare strânsă și susținere reciprocă cu CPR! Servind ca arhitectură generală a acestei colaborări, „Memorandumul APR-CPR pentru Știința și Profesia Psihologiei în România” este deja in curs de elaborare.

În acest context, pentru a marca clar legătura strânsă între psihologia ca știință (unde APR are o funcție majoră) și psihologia ca profesie/practică (unde CPR are funcția majoră, inclusiv de certificare/reglementare), APR recomandă tuturor psihologilor din mediul academic, sau care au titlul de doctor în psihologie, acreditați profesional de CPR, să marcheze public acest lucru, în toate contextele posibile (ex. documente/prezentări publice, etc.), după modelul următor (varianta minimală): grad didactic/doctorat/titlu profesional (ex. Asist. univ. psih. / Prof. univ. dr. psih. / Dr. psih.). Evident, dacă contextul permite, se pot prezenta detaliat atât titlurile academice, cât și cele profesionale. În acest fel valorizăm și recunoaștem mai bine componenta profesională din cadrul psihologiei – indiferent unde se exprimă aceasta -, așa cum fac și alte domenii în care știința și practica profesională sunt inseparabile.

În numele conducerii APR,
Președintele APR,
Prof. univ. dr. psih. Daniel David

Cognosis – Federația Asociațiilor Studenților la Psihologie și Științele Educației din România

http://cognosisite.wixsite.com/cognosis

Reprezentant: Ștefan Basil

Cognosis reprezintă Federaţia Asociaţiilor Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din România.

Scopul Cognosis este acela de a promova iniţiativele asociaţiilor studenţilor la Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Suntem singura organizaţie reprezentativă la nivel naţional din acest domeniu, iar pe viitor ne propunem să reprezentăm toate organizaţiile studenţeşti din domeniul socio-uman.

Viziunea Cognosis este aceea de a acoperi nevoile de dezvoltare personală și profesională ale tuturor studenților la Psihologie și Științele Educației din România.

În acest context, misiunea Cognosis este de a crea cadrul necesar pentru o dezvoltare completă, multilaterală, dar şi calitativă.

Federaţia îndeplineşte astfel două roluri: cel de platformă pentru asociațiile membre, unde sunt promovate iniţiativele acestora, este facilitată comunicarea, schimbul de experienţă şi cultură dintre asociații; și rolul de a oferi studenților de profil, proiecte care să reprezinte adevărate experiențe de învățare și dezvoltare.

În ambele roluri, Cognosis crede și promovează valori ca prietenia, unitatea și profesionalismul.

Cognosis este membru cu drepturi depline al EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Associations), membru colaborator al A.N.O.S.R (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România), dar și colaborator Colegiul Psihologilor din România.

Societatea de Psihoterapie Experiențială Română

https://sper.ro/

Președinte: Iolanda MITROFAN

SPER este o organizaţie profesională cu gir academic, înfiinţată în februarie 1997, de către un grup de practicieni în domeniile psihoterapiei, consilierii şi psihodiagnozei clinice, cu studii aprofundate de profil, doctoranzi şi cu doctorat în domeniile respective, având, în majoritate şi un statut didactic universitar, fondatorii funcţionând simultan ca profesori formatori şi supervizori ai programului de doctorat, masterat şi specializare postuniversitară în psihoterapie experienţială, din sistemul universitar de stat şi privat.

Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (şi Institutul SPER) oferă servicii de consliere și psihoterapie şi formează psihoterapeuţi în Psihoterapia Experienţială a Unificării (P.E.U.) sau Terapia Unificării (T.U. – numele sub care a fost publicată). P.E.U. este o metodă de psihoterapie, consiliere şi dezvoltare personală experienţială, în grup şi individuală, de sine stătătoare, românească. Ea este elaborată, dezvoltată, validată, implementată, publicată şi comunicată ştiinţific de Iolanda Mitrofan, profesor universitar dr., psihoterapeut atestat şi recunoscut ca formator şi supervizor de orientare umanist-experienţială, de către Universitatea Bucureşti (în baza programelor în parteneriat internaţional desfăşurate între 1993-2000), A.P.R, Colegiul Consilierilor şi Psihoterapeuţilor din România, F.R.P., Centre de Recherche en Psychopatohologie et Psychologie clinique, Université Lumière 2 Lyon, Franţa. Este membru în Consiliul Mondial de Psihoterapie (din 2002) în calitatea sa de preşedinte al SPER. Iolanda Mitrofan este coordonator de stagii masterale şi doctorale în psihologie, specialitatea psihoterapie, Universitatea Bucureşti.

Asociația Română de Psihanaliză a Legăturilor de Grup și Familie „Enrique Pichon Riviere”

http://www.psihanaliza-de-familie.com/

Președinte: Anca Ganciu

Asociatia Romana de Psihanaliza a legaturilor de Grup si Familie
“Enrique Pichon Riviere”

A fost inregistrata in septembrie 2010. Este persoana juridica de drept privat, nonguvernamentala, nonprofit si fara caracter politic, infiintata conform O.G. 26/2000.

A fost avizata de Colegiul Psihologilor din Romania in aprilie 2011 (RF-II-B-90).

Este membra a EFPP (Federatia europeana de Psihoterapie Psihanalitica) – Sectiunea Cuplu si Familie din februarie 2011.

Obiective:

 • introducerea, dezvoltarea si promovarea abordarii psihanalitice a legaturilor de familie si grup ca metoda de psihoterapie in Romania;
 • formarea psihoterapeutilor, psihologilor si consilierilor in psihanaliza legaturilor de familie si grup;
 • instruirea profesiilor din domeniul medical, educational, social etc in utilizarea abordarii psihanalizei legaturilor in activitatea lor specifica;
 • acreditarea formarii de catre institutiile abilitate;
 • realizarea de proiecte de cercetare si formare;
 • promovarea lucrarilor autorilor teoriilor domeniului in Romania prin traduceri, prezentari, conferinte, sesiuni etc
 • editarea de reviste profesionale si promovarea cercetarii romanesti in publicatii internationale;
 • organizarea si participarea la congrese, conferinte, mese rotunde, work-shop-uri interne si internationale;
 • crearea unui institute de psihanaliza a legaturilor
 • afilierea la organizatii si federatii nationale si internationale

ExpertPsy

http://www.expertpsy.ro/wordpress/

Președinte: Armand Veleanovici

Centrul de evaluare, expertiză, intervenție psihologică EXPERT PSY oferă servicii de evaluare, expertiză, consiliere psihologică și psihoterapie pentru copii şi adulţi.

Evaluare și expertiză psihologică

 • expertiza psihologică judiciară (la solicitarea instanței) sau extrajudiciară (la solicitarea părinților) a copilului, părinților și relației dintre aceștia, în situații de separare sau divorț, abuz, neglijare, alienare parentală, violență domestică;
 • evaluarea psihologică a copilului pentru identificarea eventualelor simptome consecutive abuzului, post-separare sau divorț;
 • evaluarea relațiilor familiale (familie nucleară / familie extinsă);
 • evaluarea abilităților și a competențelor parentale;
 • asistare psihologică și consultanță în procedurile judiciare – audiere, interogatoriu, în situaţii de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti, monitorizarea programului de legături personale;
 • evaluarea efectelor stresului posttraumatic şi ale altor tulburări psihice în cazul victimelor unor accidente, agresiuni sau alte forme de violenţă;
 • evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului sau familei.

 

Armand Veleanovici, PhD, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, psiholog clinician, consilier psihologic, psihoterapeut principal, specializare în psihologia muncii și transporturilor

0722 427352

psiconsulting@gmail.com

Asociația Institutul de Sexologie

http://www.sexology.ro/

Președinte: Cristian Delcea

Institutul de Sexologie (IS), membră la WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH din SUA și la EUROPEAN FEDERATION OF SEXOLOGY, acreditați de Camera Deputaților a Parlamentului României este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin voinţa de asociere a membrilor semnatari. Institutul este avizat de către Colegiul Psihologilor din România (aviz nr. RF-II-CJ-128/15.01.2013, Anexa 1, PV 1 din 15 ianuarie 2013) ca furnizor de formare profesională. Colaborează în prezent cu specialişti şi experţi din ţară şi Europa.

INSTITUTUL DE SEXOLOGIE (IS) ARE CA SCOP:

1) Formarea continuă şi complementară (de tip masteral de 2 ani şi/sau de formă lungă durată de 5 ani) în psihoterapie de cuplu şi familie, sex-terapie şi psihologie clinică;
2) Promovarea medicilor şi psihologilor pentru prestarea de servicii în domeniul sexologiei;
3) Dezvoltarea personală şi profesională în domeniu;
4) Susţinerea profesiei de medic şi psiholog în domeniul sexologiei.

COMUNICAT APR – Rolul testelor psihologice în evaluarea polițiștilor

 9 ianuarie 2018
Pentru publicare imediată
(Descărcați în format PDF…)

 

Asociația Psihologilor din România (APR) vine cu o serie de precizări privind tipologia, scopul și capacitatea de măsurare a testelor psihologice, în contextul dezbaterii generate de cazul polițistului pedofil arestat luni, 8 ianuarie 2018.

Testele psihologice sunt instrumente profesionale cu mare validitate. Testul psihologic este contribuția majoră avută de psihologie la repertoriul metodologic al științelor. Testele psihologice serioase, validate științific, sunt instrumente profesionale fine și puternice, ale căror rezultate pot fi tratate cu foarte mare încredere. În România există multe astfel de teste, adaptate cultural, etalonate riguros și cu dovezi de validitate excelente, care pot fi utilizate cu încredere în decizii importante.

Nu toate testele sunt la fel de bune și de precise. În lume există zeci de mii de astfel de instrumente, pentru măsurarea unor trăsături psihologice diverse. Pentru fiecare caracteristică psihologică există zeci sau uneori sute de teste și nu toate sunt deopotrivă de valide. Testele recunoscute de comunitatea științifică drept “standarde de aur” în evaluare sunt foarte puține, fiind de regulă recomandate pentru cazuri cu un impact potențial major.

Este cunoscut faptul că multe din instituțiile statului român nu utilizează întotdeauna teste standarde de aur din constrângeri bugetare. Aceste instrumente sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală și presupun o plată către autori sau deținătorii de licență pentru orice utilizare a testului. La fel ca în multe alte domenii de funcționare în care se confruntă cu presiuni bugetare, și acesta este un domeniu în care unele din instituțiile statului român nu pot accesa servicii de top. Atunci când utilizează totuși astfel de teste performante, de obicei le rezervă pentru cazuri foarte serioase iar nu pentru testarea periodică a angajaților.

Psihologii care deservesc nevoile de evaluare psihologică ale Poliției Române și ale altor instituții similare sunt profesioniști. Suntem convinși de pregătirea profesională adecvată a colegilor noștri psihologi care activează în diversele instituții ale statului. Într-adevăr, cel mai bun test nu este decât atât de bun pe cât este de bun psihologul care îl utilizează. În același timp, fără instrumente profesioniste, calitatea profesională a psihologului nu se poate manifesta. Punerea la dispoziție a instrumentelor adecvate este o responsabilitate a instituției și este incorect ca psihologii să fie trași la răspundere pentru o constrângere care le este externă. De aceea, chiar dacă aceste instituții au de multe ori specialiști excelenți în testare și evaluare psihologică, așa cum este și cazul Poliției Române, capacitatea acestora de acțiune poate fi limitată prin lipsa de acces la instrumente performante, exact așa cum un chirurg foarte bun nu poate opera cu succes fără instrumentarul adecvat.

Testarea în Poliția Română și alte instituții similare nu vizează neapărat evaluarea clinică. Un proces de evaluare psihologică este întotdeauna eficient doar pentru obiectivele pentru care a fost gândit. În multe instituții, procesul de evaluare psihologică este gândit pentru a evalua potrivirea cu postul, iar testele evaluează de exemplu dacă persoana evaluată are aptitudini dezvoltate la nivelul dorit de angajator. Dacă procesul de evaluare nu vizează obiective din domeniul afecțiunilor mintale, este clar că acestea nu vor fi detectate. Iar obiectivele de evaluare sunt stabilite mai degrabă de decidenții strategici și nu de psihologi. Psihologia are capacitatea de a contribui major la îndeplinirea obiectivelor strategice ale decidenților, dar psihologii nu pot evalua decât ceea ce li se cere. Întrebarea care ar trebui pusă în acest caz și în altele similare ține așadar de gradul în care ne dorim o evaluare a sănătății mintale, dincolo de o evaluare a potrivirii cu postul, pentru angajații Poliției Române și a altor instituții similare.

Prof. Univ. Dr. Daniel David
Președintele Asociației Psihologilor din România

 

„Întrebarea firească pe care și-o adresează oamenii este dacă testele psihologice pot de fapt să identifice tulburări precum pedofilia. Răspunsul este afirmativ: există teste foarte bune, care identifică profiluri clare de afecțiuni mentale din sfera sexuală, în mod special atunci când sunt utilizate de psihologi calificați. Evident, un astfel de obiectiv presupune utilizarea acestor teste în metodologii de evaluare mai ample, în care testele sunt coroborate și cu informații din alte surse. Dar nici chiar cel mai riguros test nu poate asigura reușita decât dacă este parte dintr-un proces de evaluare constantă a personalului, care are obiective clar definite și este derulat de psihologi competenți. Nu există soluții ușoare când vine vorba de testarea psihologică.” explică prof. univ. Dragoș Iliescu, Secretar General în cadrul Asociației Psihologilor din România și Președintele Comisiei Internaționale pentru Testare (International Test Commission).

Pentru mai multe informații legate de acest comunicat ne puteți contacta la adresa contact@apsi.ro sau dragos.iliescu@fpse.unibuc.ro.