Asociația Choice

https://choiceconsulting.ro/

Fondatori/Board: Victor Bohuș, Mădălina Sava, Cristian Talpoș

Choice este un ONG din România al cărui obiectiv principal este promovarea psihologiei ca știință. Facilităm accesul publicului larg la cunoștințe validate științific din domeniul psihologiei, diseminate prin conferințe, ateliere, campanii de conștientizare și servicii psihologice de calitate.

Viziune

Viziunea noastră ambițioasă, dar realistă este să trăim într-o societate conștientă de importanța psihologiei în viața de zi cu zi și care se îngrijește de bunăstarea psihologică și de ancorarea în realitate. Ne propunem să contribuim activ la atingerea acestui scop, stimulând curiozitatea, gândirea critică, deschiderea la discuție și profesionalismul în abordarea problematicilor psihologice.

Misiune

Credem în importanța luării deciziilor personale la fiecare pas și încurajăm curiozitatea de a explora realitatea apropiată prin prisma problematicilor actuale din psihologie. Ne dorim ca soluțiile specialiștilor să fie accesibile tuturor și, mai ales, ca fiecare dintre noi să poată aplica în viața de zi cu zi informațiile utile. În sensul acesta, promovăm psihologia bazată pe dovezi prin conferințe, ateliere și discuții cu profesioniști performanți, dornici să se implice.

Institutul Român de Psihoterapie Integrativă

https://irpi.ro/

Președinte: Dr. Psih. Mara Adriana PRICEPUTU

Institutul Român de Psihoterapie Integrativă s-a născut din activitatea echipei noastre în domeniul integrării în psihoterapie începută încă din anul 1997. A fost un drum în care am pus treptat bazele abordării psihoterapiei integrative în România.  Iar 27 noiembrie, 2008 este momentul fondării, care a materializat dorința  de a aduce împreună și de a forma cei mai buni profesioniști în domeniul sănătății mentale, psihologiei clinice și psihoterapiei integrative. Institului Român de Psihoterapie Integrativă are în centrul activității sale omul ca individualitate și integritate sub aspect emoțional, cognitiv, spiritual, comportamental și psihologic.

Prin toate activitățile pe care le desfășurăm suntem principala organizație profesională din domeniul psihoterapiei integrative și psihologiei clinice care contribuie activ la dezvoltarea abordărilor integrative de evaluare și intervenție în domeniul psihologiei și sănătății mentale. Institutul Român de Psihoterapie Integrativă reprezintă un cadru de formare și dezvoltare profesională în care sunt construite strategiile de suport și însoțire pentru fiecare membru pe întreg parcursul carierei și evoluției profesionale.

În tot ceea ce facem suntem aici să îți răspundem la nevoile specifice de dezvoltare personală, educație, intervenție, sănătate mentală. În cadrul IRPI oferim un cadru de profesionalizare pentru psihoterapeuți și psihologi clinicieni pentru a-i ajuta pe cei care doresc să dobândească starea de bine și să-și optimizeze viața în diferite situații care constituie o provocare.

Perspectiva integrativă în psihoterapie și în psihologia clinică are o relevanţă substanţială pentru practica şi educaţia în sănătatea mentală. Punem accentul pe valoarea ştiinţifică a acestor domenii şi în mod special pe utilitatea pentru sănătatea mentală şi pentru societate. Acest lucru face ca atitudinea psihoterapeuţilor și clinicienilor să devină una de colaborare indiferent de abordarea îmbrăţişată. Programele noastre de formare au o componentă de integrare, ceea ce arată puterea de a aduce împreună valoarea lucrurilor.

Smart Psi – Asociația pentru Dezvoltarea Psihologiei

https://smartpsi.ro

Președinte: Suhăianu Iuliana

Asociatia pentru dezvoltarea psihologiei – SMART PSI isi propune ca scop desfasurarea activitatilor psihologice de cercetare –dezvoltare precum si activitati de formare, training-uri, consiliere, psihoterapie, precum si orice alta activitate in conditiile legii; cooptarea de membri aderenti, precum si atragerea unor parteneriate publice sau private in domeniu, cu sau fara finantare, pentru realizarea obiectivelor sale.

Pentru atingerea scopului, asociatia organizeaza cursuri de formare profesionala, organizeaza conferinte, simpozioane, alte manifestari cu caracter stiintific si profesional in domeniu, elaborareaza si implementeaza proiecte de dezvoltare in domeniu, aplicatii practice, asigura editarea, publicarea si distribuirea de lucrari in domeniu, elaboreaza articole si infiinteaza publicatii de specialitate, elaboreaza proiecte cu sau fara finantare in vederea promovarii psihologiei aplicate, a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica in domeniu.

Asociația de Psihofarmacoterapie și Ştiințe Cognitive

https://www.apsc.ro/

Președinte: Barbara Crăciun

Asociaţia de Psihofarmacoterapie şi Ştiinţe Cognitive (APSC) îşi propune ca scop desfăşurarea activităţilor psihologice şi psihofarmacoterapeutice într-un cadru care se află în conexiune directă cu activitatea de cercetare specifică domeniilor: psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie; psihofarmacologie şi psihiatrie biologică; psihooncologie şi aria afecţiunilor somatice (boli ale sistemului cardiovascular, afecţiuni endocrinologice, boli ale sistemului gastro-intestinal, afecţiuni dermatologice şi dermato-oncologice, boli reumatice etc.

Asociaţia de Psihofarmacoterapie şi Ştiinţe Cognitive urmăreşte îmbunătăţirea asistenţei specifice interdisciplinare în aria tulburărilor afective, anxioase, somatoforme ş.a., în consecinţele psihopatologice ale acestor afecţiuni prin utilizarea protocoalelor de specialitate, standardizate. Un alt obiectiv declarat este reprezentat de studiul dimensiunii sociale şi comunitare în cadrul conceptului de psihofarmacoterapie prin combaterea stigmei şi diminuarea poverii bolii pentru familie, comunitate şi societate.

Activitatea asociaţiei susţine şi promovează educaţia medicală şi psihologică continuă în abordarea domeniilor interdisciplinare, precum cel al psihofarmacologiei asociat cu intervenţiile cognitiv-comportamentale.

Cognosis – Federația Asociațiilor Studenților la Psihologie și Științele Educației din România

http://cognosisite.wixsite.com/cognosis

Reprezentant: Ștefan Basil

Cognosis reprezintă Federaţia Asociaţiilor Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din România.

Scopul Cognosis este acela de a promova iniţiativele asociaţiilor studenţilor la Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Suntem singura organizaţie reprezentativă la nivel naţional din acest domeniu, iar pe viitor ne propunem să reprezentăm toate organizaţiile studenţeşti din domeniul socio-uman.

Viziunea Cognosis este aceea de a acoperi nevoile de dezvoltare personală și profesională ale tuturor studenților la Psihologie și Științele Educației din România.

În acest context, misiunea Cognosis este de a crea cadrul necesar pentru o dezvoltare completă, multilaterală, dar şi calitativă.

Federaţia îndeplineşte astfel două roluri: cel de platformă pentru asociațiile membre, unde sunt promovate iniţiativele acestora, este facilitată comunicarea, schimbul de experienţă şi cultură dintre asociații; și rolul de a oferi studenților de profil, proiecte care să reprezinte adevărate experiențe de învățare și dezvoltare.

În ambele roluri, Cognosis crede și promovează valori ca prietenia, unitatea și profesionalismul.

Cognosis este membru cu drepturi depline al EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Associations), membru colaborator al A.N.O.S.R (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România), dar și colaborator Colegiul Psihologilor din România.

Societatea de Psihoterapie Experiențială Română

https://sper.ro/

Președinte: Iolanda MITROFAN

SPER este o organizaţie profesională cu gir academic, înfiinţată în februarie 1997, de către un grup de practicieni în domeniile psihoterapiei, consilierii şi psihodiagnozei clinice, cu studii aprofundate de profil, doctoranzi şi cu doctorat în domeniile respective, având, în majoritate şi un statut didactic universitar, fondatorii funcţionând simultan ca profesori formatori şi supervizori ai programului de doctorat, masterat şi specializare postuniversitară în psihoterapie experienţială, din sistemul universitar de stat şi privat.

Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (şi Institutul SPER) oferă servicii de consliere și psihoterapie şi formează psihoterapeuţi în Psihoterapia Experienţială a Unificării (P.E.U.) sau Terapia Unificării (T.U. – numele sub care a fost publicată). P.E.U. este o metodă de psihoterapie, consiliere şi dezvoltare personală experienţială, în grup şi individuală, de sine stătătoare, românească. Ea este elaborată, dezvoltată, validată, implementată, publicată şi comunicată ştiinţific de Iolanda Mitrofan, profesor universitar dr., psihoterapeut atestat şi recunoscut ca formator şi supervizor de orientare umanist-experienţială, de către Universitatea Bucureşti (în baza programelor în parteneriat internaţional desfăşurate între 1993-2000), A.P.R, Colegiul Consilierilor şi Psihoterapeuţilor din România, F.R.P., Centre de Recherche en Psychopatohologie et Psychologie clinique, Université Lumière 2 Lyon, Franţa. Este membru în Consiliul Mondial de Psihoterapie (din 2002) în calitatea sa de preşedinte al SPER. Iolanda Mitrofan este coordonator de stagii masterale şi doctorale în psihologie, specialitatea psihoterapie, Universitatea Bucureşti.

Asociația Română de Psihanaliză a Legăturilor de Grup și Familie „Enrique Pichon Riviere”

http://www.psihanaliza-de-familie.com/

Președinte: Anca Ganciu

Asociatia Romana de Psihanaliza a legaturilor de Grup si Familie
“Enrique Pichon Riviere”

A fost inregistrata in septembrie 2010. Este persoana juridica de drept privat, nonguvernamentala, nonprofit si fara caracter politic, infiintata conform O.G. 26/2000.

A fost avizata de Colegiul Psihologilor din Romania in aprilie 2011 (RF-II-B-90).

Este membra a EFPP (Federatia europeana de Psihoterapie Psihanalitica) – Sectiunea Cuplu si Familie din februarie 2011.

Obiective:

 • introducerea, dezvoltarea si promovarea abordarii psihanalitice a legaturilor de familie si grup ca metoda de psihoterapie in Romania;
 • formarea psihoterapeutilor, psihologilor si consilierilor in psihanaliza legaturilor de familie si grup;
 • instruirea profesiilor din domeniul medical, educational, social etc in utilizarea abordarii psihanalizei legaturilor in activitatea lor specifica;
 • acreditarea formarii de catre institutiile abilitate;
 • realizarea de proiecte de cercetare si formare;
 • promovarea lucrarilor autorilor teoriilor domeniului in Romania prin traduceri, prezentari, conferinte, sesiuni etc
 • editarea de reviste profesionale si promovarea cercetarii romanesti in publicatii internationale;
 • organizarea si participarea la congrese, conferinte, mese rotunde, work-shop-uri interne si internationale;
 • crearea unui institute de psihanaliza a legaturilor
 • afilierea la organizatii si federatii nationale si internationale

ExpertPsy

http://www.expertpsy.ro/wordpress/

Președinte: Armand Veleanovici

Centrul de evaluare, expertiză, intervenție psihologică EXPERT PSY oferă servicii de evaluare, expertiză, consiliere psihologică și psihoterapie pentru copii şi adulţi.

Evaluare și expertiză psihologică

 • expertiza psihologică judiciară (la solicitarea instanței) sau extrajudiciară (la solicitarea părinților) a copilului, părinților și relației dintre aceștia, în situații de separare sau divorț, abuz, neglijare, alienare parentală, violență domestică;
 • evaluarea psihologică a copilului pentru identificarea eventualelor simptome consecutive abuzului, post-separare sau divorț;
 • evaluarea relațiilor familiale (familie nucleară / familie extinsă);
 • evaluarea abilităților și a competențelor parentale;
 • asistare psihologică și consultanță în procedurile judiciare – audiere, interogatoriu, în situaţii de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti, monitorizarea programului de legături personale;
 • evaluarea efectelor stresului posttraumatic şi ale altor tulburări psihice în cazul victimelor unor accidente, agresiuni sau alte forme de violenţă;
 • evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului sau familei.

 

Armand Veleanovici, PhD, supervizor în psihologie clinică și consiliere psihologică, psiholog clinician, consilier psihologic, psihoterapeut principal, specializare în psihologia muncii și transporturilor

0722 427352

psiconsulting@gmail.com

Asociația Institutul de Sexologie

http://www.sexology.ro/

Președinte: Cristian Delcea

Institutul de Sexologie (IS), membră la WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH din SUA și la EUROPEAN FEDERATION OF SEXOLOGY, acreditați de Camera Deputaților a Parlamentului României este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin voinţa de asociere a membrilor semnatari. Institutul este avizat de către Colegiul Psihologilor din România (aviz nr. RF-II-CJ-128/15.01.2013, Anexa 1, PV 1 din 15 ianuarie 2013) ca furnizor de formare profesională. Colaborează în prezent cu specialişti şi experţi din ţară şi Europa.

INSTITUTUL DE SEXOLOGIE (IS) ARE CA SCOP:

1) Formarea continuă şi complementară (de tip masteral de 2 ani şi/sau de formă lungă durată de 5 ani) în psihoterapie de cuplu şi familie, sex-terapie şi psihologie clinică;
2) Promovarea medicilor şi psihologilor pentru prestarea de servicii în domeniul sexologiei;
3) Dezvoltarea personală şi profesională în domeniu;
4) Susţinerea profesiei de medic şi psiholog în domeniul sexologiei.

Asociația de Psihologie Industrială și Organizaţională (APIO)

preşedinte: Ticu Constantin
Asociația de Psihologie Industrială și Organizaţională (APIO) reunește psihologi și alți specialiști activi în domeniul psihologiei muncii, industriale și organizaționale și în cel al resurselor umane. Misiunea sa principală este de a contribui la dezvoltarea cunoştinţelor și practicii științifice din domeniul psihologiei organizaționale și a resurselor umane, prin activităţi legate de cercetarea științifică, diseminarea cunoașterii științifice, formarea profesională și optimizarea procedurilor practice implementate în organizațiile din Romania.
APIO este dedicată dezvoltării și păstrării unei comunități profesionale active în schimbul de idei și în asistență reciprocă și, prin diverse modalități, oferă membrilor săi sprijinul necesar ca aceștia să își atingă excelenta în activităţile academice și profesionale. Printre cele mai importante inițiative APIO putem aminti: lucrările Conferinței Naționale de Psihologie Industrial – OrganizaţionalăPremiile și Bursa „Horia Pitariu; numerele Revistei Psihologia Resurselor UmaneCursurile de formare online Ghidurile de bune practici sau Proiectele APIO promovate pe site-ul APIO în secțiunea RESURSE etc.